ELECTROJULIO te el servei de gestio tècnica per a tot tipus de sales i equipaments com: sales de conferències, teatres, discoteques, sales de ball, instal·lacions esportives o qualsevol tipus d’instal·lació que tingui equips de so i il·luminació. Aquest servei permet la externalització d’aquest tipus de necessitats.

Els avantages de la externalització son:

  • Reduir la despesa gràcies a l’estavi en recursos de gestio i supervisió.
  • Personal qualificat per a l’esdeveniment sense que suposi un sobrecost.
  • Millora el rendiment ja que la feina la fan els nostres tècnics especialitzats.