ElectroJulio ofereix un servei complet de sonorització i il·luminació d'espectacles que inclou el lloguer del material, assistència tècnica (muntatge, posta apunt, proves, control i desmuntatge) i com no el transport de tot material necessari per l'event.

Concerts

Gires

Actes públics

Festivals


Garantia de qualitat
  • Material professional de primeres marques
  • Personal tècnic amb gran experiencia en el sector
  • Més de 25 anys d’experiencia amb molta diversitat d’actes